Geschreven door Miranda Moolenaar

Het is alweer een tijdje geleden dat er een artikel is verschenen op onze website, en hoe makkelijk het excuus misschien ook klinkt, er is maar 1 reden voor…….druk druk druk!!! In de laatste paar maanden hebben we zo ongelooflijk veel, vooral heel leuk, werk mogen doen dat er weinig tijd over was voor andere dingen.

Natuurlijk hebben we het ook met alle projecten van FOETSIE erg druk gehad en zitten er vele mooie dingen aan te komen waarvan we iedereen natuurlijk op de hoogte brengen zodra dat mogelijk en interessant is.

Maar voor wie het ook interessant vindt om te lezen wat ons de afgelopen maanden op werkgebied heeft bezig gehouden, hier een korte update van de programma’s waar we aan hebben gewerkt!

 

Filmproject in Kano State

Vanaf december heb ik samen met twee Nigeriaanse collega’s aan een film gewerkt. Deze film gaat helpen bij het geven van trainingen over goed en effectief lesgeven aan klassen in Kano State. Ter voorbereiding ben ik eerst een week in Kano geweest om met de leerkrachten de voorbeeldlessen te bespreken en te oefenen. Ik heb verschillende observaties gedaan en wat veranderingen in de manier van lesgeven aangebracht, zodat het de week erna tijdens het filmen er precies zo uit zou zien zoals we graag willen. Dit was belangrijk voor de film aangezien we de film willen gebruiken als voorbeeld voor andere leerkrachten tijdens bv een training of een begeleidingsbezoek of -gesprek.

De film werd opgenomen door een professioneel camerateam, de twee klassen (groep 3) die we hebben gebruikt voor het filmen werden compleet ingericht voor een goede opname. Dit betekende vier verschillende cameramannen en een geluidsman in de klas en een legertje mensen buiten de klas die er allemaal bij betrokken waren.

De twee scholen die we hebben gebruikt waren compleet verschillend. Eén klas had wel tafeltjes en banken en de leerlingen begrepen een beetje Engels. In de andere school was helemaal geen meubilair en de leerlingen hadden veel moeite om Engels te begrijpen. Ook de leerkracht van deze school vond het lastig om Engels te begrijpen en ook te spreken, wat het begeleiden natuurlijk een stuk moeilijker maakte. Regelmatig als ik het filmen stillegde voor een aanwijzing of aanpassing was er iemand nodig van de filmcrew om te vertalen, anders werd het niet begrepen door de leerkracht.

Het was heel leuk om dit project vanaf het begin (uitkiezen van de lessen, plannen van de begeleiding, de introductie met leerkrachten) tot aan het einde (editing van de film, nalopen of alles wat is gefilmd ook op de video te zien is) mee te maken. Het heeft mij geholpen om beter te begrijpen hoe een project als dit tot stand komt.

En alhoewel ik natuurlijk niet te zien ben in de film ben ik zeker erg trots op het resultaat, want ik weet nu al dat het zeer veel leerkrachten zal helpen om betere lessen te geven aan de leerlingen.

                    

Begeleiding van verschillende State Specialists

Het ESSPIN programma werkt in 6 verschillende staten. In elke staat werkt een team van ongeveer 15 à 20 mensen aan de verbetering van de scholen in die staat door middel van verschillende activiteiten. Deze activiteiten variëren van training geven tot policy schrijven en samenwerking met de lokale overheid om te werken aan een duurzame overname van het programma door de overheid.

Wij werken onder meer aan het stukje training voor leerkrachten en het verbeteren van de  onderwijskwaliteit in de scholen. In elke staat werkt 1 specifiek persoon aan deze taak (natuurlijk in samenwerking met veel lokale mensen zoals de eerder uitgelegde SSIT). Philip is daarin onze collega en we hebben vanaf het eerste moment dat we in Kwara zijn aangekomen een goede band met hem opgebouwd en werken dan ook goed en leuk samen met hem. De laatste paar maanden hebben zich in de andere ESSPIN staten veel wisselingen in personeel voorgedaan. Sommige mensen zijn naar een andere positie gegaan of hebben een baan aangenomen bij een ander programma. Hierdoor zijn deze posities overgenomen door nieuwe mensen. Stefan en ik zijn hiervoor allebei naar een aantal andere staten geweest om met deze nieuwe mensen te kijken naar de rol van “Education Specialist” en ze op weg te helpen met hun nieuwe taak.

Naast de begeleiding van de nieuwe specialisten is ons namens het hoofdkantoor in Abuja ook gevraagd om een algemeen rapport te schrijven. Dit om te zien hoe de programma’s in de andere staten zijn geïmplementeerd en welke vorm van training en support er nog meer nodig is om het systeem sterker en meer duurzaam te maken.

Voor ons allebei was dit ook een mogelijkheid om de verschillende staten te leren kennen en op die manier meer kennis op te doen over de werking van de andere kantoren. Natuurlijk ging dit in de ene staat makkelijker dan in de andere staat, afhankelijk van de persoonlijkheid van de nieuwe persoon en de situatie in de staat. Er is een zeer groot verschil in medewerking tussen de 6 ESSPIN staten. In Nigeria zijn 36 staten met elk een eigen mini-regering die eigenlijk alles op hun eigen manier kunnen invoeren in hun staat. Dit zorgt ervoor dat er bv in de ene staat maar 15% (niemand weet officieel waar de andere 85% is gebleven, maar onofficieel is het wel erg opvallend dat er ineens veel nieuwe huizen gebouwd worden voor een aantal voorzitters in de onderwijsorganisaties. Iedereen weet eigenlijk wel waar dat van betaald wordt, maar dit wordt nooit gepubliceerd en dat heeft weer alles te maken met de politieke situatie in een aantal staten) van het totaal beschikbare bedrag vanuit de nationale regering voor “School Improvement” beschikbaar gesteld wordt door de staat en in een andere staat is dit de volledige 100 % + nog een extra bedrag voor extra activiteiten. Dit zorgt er dus ook voor dat er een groot verschil in resultaten is in de staten. Het was goed om te zien wat deze verschillen zijn. We hebben hierover een rapport kunnen schrijven, dat nu gebruikt wordt om de trainingen en begeleiding te plannen voor de komende 2 jaar bij  ESSPIN. Dat geeft toch wel een heel goed gevoel en zeker een gevoel van voldoening, dat je deel hebt mogen uitmaken van een programma dat ervoor zorgt dat het onderwijs zal verbeteren in meer dan 12.000 scholen. Om een vergelijking met Nederland te maken:  in Nederland zijn in totaal niet meer dan 7000 basisscholen.

 

The Lifeplayer als ondersteunend materiaal in de klas

Tijdens een van mijn opdrachten in Jigawa State (in het noorden van Nigeria) heb ik training en begeleiding in hun klas gegeven aan een groep leerkrachten die gebruik maken van de Lifeplayer. Dit is een soort MP3 speler / radio die werkt op zonne- energie en een normale batterij. Het apparaat is ontwikkeld om de Engelse taal te verbeteren voor leerlingen en leerkrachten. Op het apparaat staan allerlei liedjes, verhaaltjes en andere informatie die de leerkracht kan gebruiken tijdens de lessen. De meeste liedjes corresponderen met de liedjes en verhaaltjes die gebruikt worden in de lesplannen die de leerkrachten gebruiken in de scholen. Er zit ook een opneemfunctie op het apparaat en  de leerkrachten zijn getraind om deze functie te gebruiken met de leerlingen tijdens hun les. Op die manier kunnen de leerlingen hun eigen inbreng terughoren op de MP3 speler. In 2 ESSPIN staten zijn deze apparaten uitgedeeld in 300 scholen per staat. De implementatie hiervan is echter nog een grote uitdaging omdat veel leerkrachten het lastig vinden om de inhoud van de Lifeplayer te combineren met hun normale lessen. Tijdens mijn 2 x 3 daagse bezoek (helaas is langer aaneengesloten verblijven in de noordelijke staten niet toegestaan vanwege veiligheidsrisico’s) heb ik een dagdeel training gegeven aan een groep van 30 leerkrachten. We hebben  gekeken naar de problemen waar de leerkrachten tegen aan lopen en samen gezocht naar geschikte oplossingen. De dagen die volgden heb ik gebruikt om in de scholen te kijken hoe de leerkrachten de Lifeplayer gebruiken en samen met 2 SSITs hebben we feedback gegeven over hun lessen en tips gegeven over het gebruik.

Het was een zeer leuk project om aan te werken, mede omdat het mij de kans gaf om veel scholen in een andere staat te bezoeken en zo naast het kijken naar het gebruik van de Lifeplayer ook te kijken naar de andere aspecten van het lesgeven in de scholen. Zeer leerzaam voor het plannen van de trainingen en de begeleiding in de toekomst.

      

Inclusive Education in Kwara State

Eindelijk is het dan zover en is ook ESSPIN bereid om begeleiding te gaan geven aan de Special Needs scholen in Kwara. De komende maanden gaan Stefan en ik samen aan een voor ons bijzonder project werken. We mogen verschillende bezoeken gaan brengen aan de speciaal onderwijsscholen in de staat en kijken welke training en begeleiding ze nodig hebben. Uiteraard was onze placement bij ESSPIN niet om te werken aan speciaal onderwijs maar uiteraard blijft dit wel onze grootste interesse. Het wordt dus een zeer interessante periode voor ons.

Naast dit gespecialiseerde programma gaan we ook trainingen schrijven en geven aan de SSIT waarbij gekeken wordt naar het versterken van de kennis over verschillende technieken die te maken hebben met het betrekken van verschillende doelgroepen kinderen in de reguliere scholen. In Kwara State zijn helaas maar 2 speciale scholen en die liggen niet voor iedereen even gunstig. Op de overige 1500 scholen zitten dus regelmatig leerlingen met een achterstand of handicap. De komende periode gaan we werken aan een trainingsprogramma dar ervoor zal zorgen dat leerkrachten uiteindelijk meer kennis hebben over het lesgeven aan deze verschillende groepen leerlingen. Op dit moment geven veel leerkrachten les aan hun klas als 1 groep, alle kinderen krijgen op dezelfde manier uitleg en krijgen vervolgens dezelfde lesstof om te maken. Leerkrachten vinden het lastig te kijken naar een kind als individu en daarop zijn of haar methode aan te passen.

Een hele uitdagende  en interessante periode voor ons, die ook al hebben we het superleuk,  ons ook laat nadenken over………

 

Onze toekomst

2 jaar Nigeria via VSO bij ESSPIN zitten er bijna op. Langzaamaan beginnen we te kijken naar de periode na juli  2014. Vooral vanuit Nederland komen regelmatig de vragen; wanneer komen jullie weer terug? Blijven jullie dan in NL? Wat gaan jullie nu doen? Ga je weer voor de klas?

Vragen die wij de afgelopen maanden gewoon voor ons uit zijn blijven schuiven, maar nu er nog minder dan 4 maanden te gaan zijn, wordt het toch tijd er serieus over na te denken.

ESSPIN heeft al meerdere malen laten vallen dat ze na onze placement graag gebruik willen maken van ons als “international consultant”. Dit houdt in dat je werkt op contractbasis en meerdere malen per jaar gevraagd wordt voor een bepaalde periode naar Nigeria te komen om aan een specifiek project te werken. Natuurlijk spreekt ons dit enorm aan, we hebben allebei het gevoel dat we nog lang niet klaar zijn met het werk. Het heeft ons best een tijd gekost om alles goed te begrijpen en te weten hoe dingen zullen gaan of hoe je dingen het beste kunt aanpakken. Maar aan de andere kant kijken we er ook allebei naar uit om weer wat tijd door te brengen in Nederland. Op zich een ideale combinatie, op deze manier zijn we regelmatig in Nederland om onze sociale contacten weer op te pakken, te genieten van het gemak van een westerse samenleving en het koele aangename klimaat ;-) en  daarnaast kunnen we het werk wat we op dit moment leuk vinden om te doen blijven voortzetten. Een ander voordeel voor ons zijn de projecten van FOETSIE: op deze manier zijn we nog regelmatig in Nigeria en kunnen we zien hoe de verschillende projecten verlopen en wie weet kunnen we op die manier sommige projecten zelfs verder uitbreiden.

De komende weken zullen we proberen uit te zoeken,hoe we dit het beste kunnen aanpakken, in welke vorm en op welke manier dit het meest gunstig is voor ons. Want hoewel we het werk erg leuk vinden, wordt het na 2 jaar te hebben gewerkt als vrijwilligers ook wel weer tijd om wat geld te gaan verdienen.

 

Mochten we een definitieve beslissing hebben genomen,  dan horen jullie het natuurlijk van ons!